Impresszum

Egerág Kulturális Központ Egyesület

Egyesületünk 2008. június 19-én alapult, azzal a céllal, hogy Egerág község kulturális életét

segítsük. Az egyesület célja a település és vonzáskörzetének kulturális, hagyományőrző és

turisztikai rendezvényeinek támogatása, fejlesztése.

Az egyesület feladati az alábbiak:

 • A térségben működő civil kezdeményezések támogatása
 • Együttműködés a falu kulturális életében jelentős szerepet ellátó szervezetekkel,

személyekkel Hagyományőrző egyesületekkel való közös programok szervezése

 •  Hátrányos helyzetű lakosok, kisebbségek kulturális értékeinek megőrzésében való

közreműködés

 • Hátrányos helyzetű fiatalok identitástudatának erősítése
 • Különösen veszélyeztetett korosztályok kulturális és társadalmi életének támogatása,

ezáltal társadalmi integrációjuk elősegítése

 • Egerág kulturális életének szervezése, rendezése, abban való szerepvállalás társadalmi

összefogás keretében

 • Szakmai támogatás nyújtása a rendezvények lebonyolítása során
 • Egerág, illetve a környező települések turisztikai integrálása a térség jelentős turisztikai

potenciállal rendelkező települései közé

 • Közösségi életért jelentős erőfeszítéseket kifejtő lakosok tevékenységének támogatása
 • Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása
 • Határon túli magyar kisebbségek kulturális tevékenységeinek támogatása
 • Kulturális kapcsolatok szervezése külföldi szervezetekkel
 • Határon átnyúló kulturális kapcsolatok szervezése, koordinálása, fejlesztése, illetve ezen

kapcsolatok ápolása céljából rendezvények szervezésében való részvétel

 • A fiatal korosztály kulturális identitásának kialakításában való részvétel, személyiségük

fejlesztése, kulturális programok szervezése

Az egyesület keretein belül jelenleg ellátott feladatok: Az Önkormányzattal 2014. áprilisában kelt

együttműködési megállapodás értelmében az Egyesület részt vesz az ALap újság szerkesztési és

tördelési munkálataiban, 2014. évben a Kulturális Közfeladat ellátását a Képviselő Testület

döntése alapján végzi.

Az Önkormányzattal való egyezség értelmében az Egerág Kulturális Központ Egyesület

szervezésében kerül megrendezésre a Keleti Népek Fesztiválja rendezvénysorozat, melyhez

várjuk a kultúrát szerető lakosok segítését. Ha bármilyen téren ötletük, esetleg felajánlásuk –

legyen az munka, természetbeni, vagy esetleg pénzbeni – kérjük keressenek meg minket az alábbi

elérhetőségeken.

A Teleház épületét Egyesületünk bérli és várunk minden egerági és nem egerági lakost, hogy

szolgáltatásainkkal segíteni tudjuk életüket.

Szeretettel várjuk minden olyan tag jelentkezési szándékát, aki úgy érzi, hogy az általunk

képviselt célokkal azonosulni tud, illetve azok eléréséért ténylegesen tenni szeretne.

Egerág Kulturális Központ Egyesület vezetősége:

Elnök:                             Kerner István

Elnökségi tagok:            Hegyi Győzőné, Tamás Imre György

Számvizsgáló:                 Kun Zoltán

Cím: 7763 Egerág, Szabadság Tér 1.

Telefonszám: +3620/398-3436

E-mail: egeragkultkozpont@gmail.com

Bírósági nyilvántartási szám: 2882

Adószám: 18331255-1-02

Alapszabály

A www.ekke.hu domain tulajdonosa az Egerág Kulturális Központ Egyesület. A honlapon megjelenő tartalmakat Egerág Kulturális Központ Egyesület felügyeli. Az itt megjelenő tartalmakat a webmaster kezeli, Egerág Kulturális Központ Egyesület magbízásából. A felhasználók a saját bejegyzéseikért teljeskörű felelősséget vállalnak. Az Egerág Kulturális Központ Egyesület a honlapon megjelenő, regisztrált felhasználói által közzétett tartalmakért semmiféle felelősséget nem vállal!